درصورت داشتن هرگونه شکایت از خدمات این فروشگاه آنلاین یا همچنین اعلام مغایرت بین کالای ارسالی و کالای ارائه شده در این سایت میتوانید از طریق فرم زیر شکایت خود را ثبت کنید.یا اینکه بصورت حضوری در مکان دفتر این فروشگاه حضور به عمل آورید.